INTERGRID Spolka z o.o.
02-482v Warszawa
ul. Fasolowa 15a/34
tel: +48 510 136 008
+48 510 135 305
fax: +48 22 406 06 22
e-mail: intergrid@op.pl
biuro@intergrid.pl
www.intergrid.pl

Firma Intergrid Sp. z o.o. jest producentem całego typoszeregu geosiatek wykonanych z włókien szklanych, włókien poliestrowych i z polipropylenu:
- do nawierzchni asfaltowych:
- geosiatki z włókien szklanych - zwykłe i kompozytowe - GLASSTAR®
- geosiatki z włókien poliestrowych - zwykłe i kompozytowe - PESGRID® Bit
- geosiatki ciągnione z polipropylenu, o węzłach sztywnych - SCHWERGRID Bit.

- do gruntu:
- geosiatki z włókien poliestrowych - zwykłe i kompozytowe - PESGRID®
- geosiatki ciągnione, o węzłach sztywnych, wykonanych z polipropylenu - SCHWERGRID.

OFERUJEMY RÓWNIEŻ GEOSYNTETYKI RENOMOWANYCH PRODUCENTÓW POLSKICH I ZAGRANICZNYCH:
- GEOTKANINY wykonane z poliestru i polipropylenu
- GEOWŁÓKNINY wykonane z włókien poliestrowych i polipropylenu
- GEOSIATKI I MATY ANTYEROZYJNE
- GEOMEMBRANY gładkie, teksturowane oraz wytłaczane (kubełkowe)
- MATY kokosowe
- BIOWŁÓKNINY.

Własne magazyny mamy zlokalizowane w Warszawie.

Dysponujemy profesjonalnymi maszynami do cięcia geosyntetyków na wymiar żądany przez zamawiającego. Naszymi klientami są duże firmy budowlane jak też mniejsze firmy wykonawcze i zupełnie małe firmy specjalizujące się w remontach, naprawach i konserwacji dróg lokalnych (w tym leśnych).

BIOWŁÓKNINY - materiał tekstylny, wykonany z odpadów włókien bawełnianych i bawełno-podobnych, bez domieszek syntetycznych. We włókninie umieszczane są nasiona traw lub innych roślin – otoczkowane zaprawą nawozową przyśpieszającą kiełkowanie. BIOWŁÓKNINY przeznaczone są do umacniania powierzchniowego konstrukcji ziemnych. Zabezpieczają one skarpy przed erozją wietrzną i wodną.

GEOMEMBRANY - to produkty polimerowe wytwarzane najczęściej z polietylenu wysokiej jakości (PEHD), o dużej szczelności. Geomembrany mogą być wytłaczane (kubełkowe) lub płaskie gładkie lub teksturowane jedno lub dwu-stronnie.
Geomembrany mają zastosowanie przy:
- uszczelnianiu składowisk odpadów, basenów i zbiorników na odpady ciekłe i stałe,
- izolowania podłoży pod zbiornikami np. na parkingach lub stacjach benzynowych,
- izolowania obiektów hydrotechnicznych w tym tuneli, izolacji tarasów, balkonów i dachów budowli kubaturowych.

MATY I SIATKI ANTYEROZYJNE - stosuje się je do trwałego lub okresowego przeciwdziałania erozji powierzchniowej. Są to materiały o przepuszczalnej strukturze przestrzennej, wytwarzane ze splecionych włókien naturalnych (maty kokosowe), syntetycznych lub kombinacji tych surowców. Dla zwiększenia ich wytrzymałości na rozciąganie, stosuje się wzmocnienia mat poprzez zastosowanie osnowy stalowej (taśmy) lub polimerowej (siatka z włókien poliestrowych).
Maty i siatki antyerozyjne mają zastosowanie przy:
- zapobieganiu erozji powierzchniowej, powodowanej działaniami opadów atmosferycznych, wód stojących i płynących,
- wzmacnianiu powierzchniowym nasypów i skarp, podtrzymując warstwę humusu i zmniejszając jej poślizg przy tendencji do zsuwania się,
- zmniejszaniu prędkości spływu wody w każdej płaszczyźnie.

GEOTKANINY z poliestru lub polipropylenu - produkt tkany, wytwarzany z dwóch układów przędzy lub włókien polimerowych tasiemkowych, krzyżujących się pod kątem prostym. Charakterystyczną cechą geotkanin, jest wysoka i równomierna wytrzymałość w obu kierunkach przy niskiej i równomiernej wydłużalności.
Zastosowanie geotkanin obejmuje szeroki zakres budowli komunikacyjnych jak:
- budowa dróg i powierzchni obciążonych ruchem – w tym budowa dróg kolejowych,
- fundamentowanie i konstrukcje oporowe, - systemy drenażowe,
- zabezpieczenia antyerozyjne,
- budowa zbiorników wodnych, zapór i kanałów,
- budowa składowisk odpadów ciekłych i stałych.

GEOWŁÓKNINY z poliestru lub polipropylenu - produkt tekstylny, wytwarzany z luźnego układu włókien poliestrowych PES lub polipropylenowych PP – w postaci uporządkowanej lub przypadkowej orientacji, połączonych termicznie lub mechanicznie (przez igłowanie lub przeszywanie).
Zastosowanie geowłóknin obejmuje szeroki zakres budowli komunikacyjnych jak:
- wykonywanie warstw podkładowych utrzymujących grunt pod siatki lub georuszty przy budowie skarp i nasypów, osłony systemów drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed zamulaniem gruntem drobnoziarnistym,
- seperacji słabego podłoża nasypów w celu poprawy ich stateczności,
- budowy dróg tymczasowych,leśnych, rolniczych, budowy placów postojowych i parkingów w trudnych warunkach gruntowo-wodnych,
- wykonywanie warstw odcinających i rozdzielających między gruntem drobnoziarnistym, a warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni,
- wzmocnienie górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych nieulepszonych.

GLASSTAR® - geosiatki z włókien szklanych - przeznaczone są do zbrojenia warstw asfaltowych nawierzchni podatnych lub półsztywnych dróg, ulic wszystkich kategorii, autostrad, lotnisk, a także chodników.
Zbrojenie można stosować w remontowanych lub nowobudowanych nawierzchniach na całej szerokości jezdni, na samym poszerzeniu, bądź w miejscu spodziewanej propagacji spękań. Zaleca się stosowanie geosyntetyków GLASSTAR® pod lub między warstwami z mieszanek mineralno-asfaltowych układanych na gorąco.
Powleczone polimeroasfaltem nici szklane geosiatki GLASSTAR®, są odporne na działanie temperatury do +240°C, co wynika z temperatury zapłonu substancji użytych do powleczenia. Wszystkie prace związane ze stosowaniem geosyntetyków GLASSTAR® należy prowadzić w okresie bezdeszczowym, przy suchym podłożu i temperaturze powietrza co najmniej +5°C.

PESGRID® Bit – geosiatki z włókien poliestrowych - zwykłe i kompozytowe – przeznaczone są do zbrojenia warstw asfaltowych nawierzchni podatnych lub półsztywnych dróg i ulic wszystkich kategorii, autostrad, lotnisk, a także chodników. Geosiatki powleczone są polimeroasfaltem

PESGRID® – geosiatki z włókien poliestrowych powleczone są warstwą termoplastycznego polichlorku winylu PCV - Służą do stabilizacji, wzmacniania i zbrojenia gruntu, budowy zbrojonych nasypów, stabilizacjiosuwisk, ograniczania destrukcyjnego oddziaływania szkód górniczych na konstrukcje nawierzchni dróg, budowy dróg tymczasowych, leśnych i rolniczych, budowy placów postojowych i parkingów w trudnych warunkach gruntowo-wodnych, wzmacniania poboczy dróg i poszerzania korpusów nasypów drogowych.

SCHWERGRID – dwukierunkowe geosiatki polipropylenowe o węzłach sztywnych - przeznaczone w inżynierii komunikacyjnej do:
- budowy zbrojonych nasypów i konstrukcji oporowych,
- stabilizacji osuwisk,
- wzmacniania poboczy dróg (typ SCHWEGRID 20/20+PP - służy do wzmacniania nawierzchni asfaltowych),
- wzmacniania słabego podłoża nasypów komunikacyjnych,
- wzmacniania górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych i kolejowych oraz dolnych warstw podbudowy podatnej w celu zmniejszenia zużycia materiałów kamiennych lub wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni,
- budowy dróg tymczasowych, leśnych, rolniczych w trudnych warunkach gruntowo-wodnych.GEOSYNTETYKI  
DLA BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO  

GLASSTAR®  
geosiatki szklane i geokompzyty  

PESGRID®  
geosiatki poliestrowe i geokompozyty  

SCHWERGRID®  
dwukierunkowe geosiatki węzłach sztywnych  

2016 Copyright by Intergrid Sp. z o.o.